Op al onze verkoopovereenkomsten zijn onderstaande Algemene Voorwaarden ( PDF bestand ) van toepassing.


Individuele aanvullingen/afwijkingen op de Algemene voorwaarden zoals op deze site gepubliceerd zijn:


Afwijking op Artikel 8


Indien levering door ondernemer aan consument/klant niet mogelijk is doordat artikelen door de leverancier niet (meer) geleverd kunnen worden en de consument/klant niet akkoord gaat met aangeboden alternatieven, dan heeft de consument het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren, een schadevergoeding is niet van toepassing.

ALGEMENE VOORWAARDEN 2018.pdf